رفتن به مطالب اصلی

Jissell

سلام، نام من جیسل است و در IRC به عنوان یک مربی مالی SAFE کار می کنم.
من تجربه زیادی در پیشرفت افراد دارم و اشتیاق بی پایانی که زندگی من را به پیش می برد. اطمینان می‌دهم که افرادی که به آنها خدمت می‌کنم احساس می‌کنند که مورد توجه، احترام و قدردانی هستند. شاید من تمام پاسخ سوالات شما را ندانم، اما به شما تضمین می دهم که پاسخ سوالات شما را که برای داشتن آنها باید پیدا کنم.