رفتن به مطالب اصلی

Sorat

نام من صورت است و به عنوان مربی مالی برنامه سیف با کمیته نجات بین المللی )آی آر سی ( کار می کنم. من همیشه از کمک به دیگران لذت می برم و می خواهم اطمینان حاصل کنم که همه مشتریان یا تازه واردان اطلاعات بیشتری در مورد سیستم مالی آمریکا یاد می گیرند تا انتخاب های مالی خوبی برای خود و خانواده های خود داشته باشند.